Vị thuốc Trà Thơm Bát Tiên – NTBTD26

118 s54 Vị thuốc Trà Thơm Bát Tiên   NTBTD26

Công dụng: Ăn ngủ tốt, mát gan thận, cơ thể nóng, nội tiết kém.

Sử dụng: Pha như trà uống thay nước hàng ngày.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>